Календар RedHead 2014 року присвячений найкращим співробітникам і головним принципам компанії

У новому корпоративному календарі висвітлено 12 основних принципів RedHead Family Corporation.

Кожен принцип став окремим критерієм для присудження найвищої нагороди під час корпоративних зборів 2013 року. Досягнення найкращих співробітників відповідно до кожного з принципів діяльності корпорації яскраво проілюстровані в новому календарі.

Календар PDF можна завантажити в розділі «Презентації».